31-33. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "...sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." Burada, kalben kelimesi meleklere hitaben deniliyor. Meleklerin de bizim gibi kalbe sahip olduğunu mu anlamalıyız?

 2. Hazret-i Adem´in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için zuhur eden mu´cizesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Secde-i melaike b) Hilkat-i âlem c) Talim-i esma d) Hilkat-i beni Adem

 3. "Ve bir ifritin Hazret-i Süleyman'a 'Gözünü açıp yummazdan evvel Belkıs'ın tahtını getiririm' demesine işaret eden..." Kur'an'da ve Sözler'de alim birisi diye geçiyor, burada neden ifrit denilmiş? Tashih edilmesi gerekmez mi?

 4. "Cenâb-ı Hakk'ın arzında beşerin halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir ilme mütevakkıftır." İzah eder misiniz?

 5. "Evvelce, İblisin enaniyet ve kibrine kanarak yaptıkları istifsardan pişman olarak سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ dediler." İlk emirde secde etmeyen melekler olmuş mu, izah eder misiniz?

 6. "Cenab-ı Hak, Âdem'i (a.s.) ... ulvî bir vicdan ve ihatalı on duyguyla teçhiz etmiştir." Buradaki "on duygu" nelerdir?

 7. Melekler günahsız değil mi? Onlarda kötü haslet ve hasiyetler olur mu? İmtihana tabi tutulurlar mı? Hz. Adem şeytanı orada tanımasına rağmen, cennetten atılmasına vesile olan şeytanın tuzağına nasıl düşüyor?

 8. "(Alleme), bu kelimenin ihtiyar edilmesi ilmin uluvvü kadrine ve kadrinin yüksek derecesine,.. Fakat felasifeya göre harikalar ervahı harikanın fiilidir... Arzedilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücuundan,.. Ehl-i sünnetin mezhebine işarettir."

 9. "Arz edilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücûundan, ismin ayn-ı müsemmâ olduğuna kail olan Ehl-i Sünnetin mezhebine işarettir." cümlesini açıklar mısınız?

 10. "...Hüm" kelimesinde bir mecaz, iki tağlip vardir. Bu mecaz ile tağlipleri icbar eden esbap, "arada" kelimesinin işaret ettiği üsluptur, cümlesini açıklar mısınız?

 11. "Levh-i a’lâda nakşedilen sûretler,.." Levh-i ala ne demektir?

 12. "Mevcudat, müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Müşterilere gösterilmek üzere kumaş toplarının açılıp,.. müzekker ve akıllar cemaatinden kinayedir. ... hüm kelimesinde bir mecaz iki tağlib vardır..." Bu paragrafı açıklar mısınız?

 14. "O zamandan beri, yirmi senedir daha şu âyeti (Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel Alim'ül-Hakîm) tefsir ediyorum." Burayı nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...