"Zerre kadar şuuru olmayan, gayet hakîmâne işler görüyor." Ateş, toprak gibi şuursuz varlıkların faydası ile birlikte düşünürsek, burayı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şuursuz bir şeyden çok şuurlu işler çıkıyorsa, ona bu şuurlu işleri perde arkasından yaptıran birisi var demektir. Yoksa şuursuz bir şeyin çok şuurlu işler yapması mümkün değildir.

Ateş, toprak, su, hava vesaire gibi unsurlar cansız, şuursuz, kör, cahil ve iradesi olmayan unsurlar. Ama bu unsurlar üzerinde mükemmel, kusursuz ve harika sanatlar icra ediliyor. Mesela, sadece toprak üzerinden sayısız bitkiler çıkarılıyor.

Demek bu mükemmel eserleri icat edip yaratan bu unsurların kendisi değil, unsurlar arkasında iş gören ve unsurları sadece bir sebep ve malzeme olarak kullanan sonsuz bir ilim, irade ve kudrettir.

Toprak gibi şuursuz ve cansız bir unsurun, elma gibi mükemmel ve kusursuz bir meyveyi yaratması, tasarlaması mümkün değildir. Aynı hüküm hava, su ve ateş gibi şuursuz unsurlar için de geçerlidir.

İnsanın meydana gelmesine sebep olan, ilmi, iradesi, hayatı ve aklı olmayan elementler olabilir mi? Ya da anne ve babası, onu tek hücre halinden çok hücreye, oradan da kalp, mide, bağırsak, ağız ve yüz gibi organlarla donatmış; akıl, hayal, ilim, irade, korku, endişe, merak gibi duyguları da kalbine koymuş olabilir mi? Demek bu acizler yaratıcı olamazlar.

Ateşin faydası Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudreti sayesindedir. Yoksa ateş kendi başına "Yahu ben şu insanlığa biraz yardım edeyim, onları ısıtayım, onların yemeğini pişireyim." diye bir düşünceye, inceliğe ve şefkate sahip değildir. Çünkü düşünce, incelik ve şefkat şuurlu varlıklara ait sıfatlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...